Team CIMB Niaga, Jakarta

Mikata kemarin kita semua happy banget, thanks ya!